Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o majątku Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.229.000.00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych ) i dzieli się na 11.229 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) równych udziałów, wynoszących po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.