Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31.12.2022r.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.393.788,48zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazał zysk netto w wysokości 35.275,24zł,