Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania

Spółka realizuje swoje działania zgodnie z:

1. Zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski w oparciu o obowiązujące przepisy m.in.:

  • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.)
  • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( ( Dz. U. z 2020r.poz 2028)
  • ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624)
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)
  • Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/273/2021.   Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dn. 02.08. 2021r.